mkisofs 将目录制作成光盘文件

作者: wxfeng 分类: linux 发布时间: 2017-05-21 00:00    阅读 518 次

mkisofs  -J  -V  <光盘ID>  -o  xxx.iso  -r  <目录名>

mkisofs  -J  -V  html  -o  html.iso  -r  html

如果觉得我的文章对您有用,请随意赞赏。您的支持将鼓励我继续创作!

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。